Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Druki do pobrania


 

Lp
Nazwa dokumentu
Do pobrania

Referat Finansowo-Budżetowy

1

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wniosek   

2

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1

ZAŁĄCZNIK DO DT-1

Deklaracja

Deklaracja

3 Formularze deklaracji i informacji dotyczących podatków i opłat lokalnych obowiązujące od 1 lipca 2019 r. Portal podatkowy
4

Załączniki do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

a) oświadczenie o stanie majątkowym

b) formularz pomocy de minimis

c) oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

d) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

XLSXde_minimis_formularz.xlsx
PDFde_minimis_formularz.pdf

DOCoswiadczenie_o_nieotrzymanej_pomocy.doc
PDFoswiadczenie_o_nieotrzymanej_pomocy.pdf
DOCoswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy.doc
PDFoswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy.pdf
DOCOświadczenie o stanie majątkowym.doc
PDFOświadczenie o stanie majątkowym.pdf
 

DRUKI PODATKOWE - OSOBY FIZYCZNE

4

PODATEK LEŚNY:

PDFBroszura informacyjna-il-1.pdf
PDFIL-1-informacja o lasach.pdf
XLSIL-1-informacja o lasach wraz z załącznikami .xls
PDFZIL-1--załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZIL-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIL-3-załącznik nr 3 -dane o pozostałych podatnikach.pdf
 

5

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

PDFBroszura informacyjna-in-1.pdf
PDFIN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
XLSIN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami.xls
PDFZIN-1- załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZIN-2- załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIN-3- załącznik nr 3 -dane o pozostałych podatnikach.pdf
 

6

PODATEK ROLNY:

PDFBroszura informacyjna-ir-1.pdf
PDFIR-1-informacja o gruntach.pdf
XLSIR-1-informacja o gruntach wraz z załącznikami.xls
PDFZIR-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZIR-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIR-3-załącznik nr 3 -dane pozostałych podatnikach.pdf
 

DRUKI PODATKOWE - OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

7

PODATEK LEŚNY:

PDFBroszura informacyjna-dl-1.pdf
PDFDL-1-deklaracja na podatek leśny.pdf
XLSDL-1-deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami.xls
PDFZDL-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZDL-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowaniar.pdf
 

8

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

PDFBroszura informacyjna-dn-1.pdf
PDFDN-1-deklaracja na podatek od nieruchomości .pdf
XLSDN-1-deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.xls
PDFZDN-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZDN-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
 

9

PODATEK ROLNY:

PDFBroszura informacyjna-dr-1-1.pdf
PDFDR-1- deklaracja na podatek rolny .pdf
XLSDR-1-deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami .xls
PDFZDR-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZDR-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
 

Urząd Stanu Cywilnego

1

PODANIE O WYDANIE ODPISU

Deklaracja   Deklaracja

2

WNIOSEK O SPROSTOWANIE UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Deklaracja   Deklaracja

  Więcej formularzy i informacji odnośnie spraw rejestracji stany cywilnego  

Referat Spraw Obywatelskich

1

WNIOSEK O DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Wniosek

2

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO (dodatkowe informacje)

(wypełniony wniosek należy wydrukować w całości na jednej kartce A4 (dwustronnie))

Deklaracja 
3 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU Deklaracja   Deklaracja  
4 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYMELDOWANIU Deklaracja   Deklaracja  
5 ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO (dodatkowe informacje) Deklaracja
6 ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO (dodatkowe informacje) Deklaracja
7 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO Deklaracja
8 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Deklaracja
9 ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP Deklaracja
10 ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 M-CY Deklaracja
11 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Deklaracja
  Więcej formularzy i informacji odnośnie spraw meldunkowych  
12 OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Deklaracja   Deklaracja

13

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Deklaracja   Deklaracja

13

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ / I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Deklaracja   Deklaracja

Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami

1

PODANIE O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE ZADRZEWIENIA

Deklaracja   Deklaracja

2 WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Deklaracja   Deklaracja

3

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

Deklaracja   Deklaracja

Deklaracja   Deklaracja

4 DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA Przejdź do strony

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

1

WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wniosek   Wniosek

2

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wniosek   Wniosek

3

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wniosek   Wniosek

Inne

1.

W N I O S E K o udzielenie dotacji na budowę przydomowej  oczyszczalni ścieków

DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lesnicy Nr 0050.38.2019 z dnia 1 marca 2019 r. - Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Leśnica kosztów inwestycji służącej budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.docx
 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA