Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Kontakt


 

Urząd Miejski w Leśnicy
ul. 1 Maja 9
47 - 150 Leśnica
 
Dane do faktur:
Gmina Leśnica
ul. 1 Maja 9
47 - 150 Leśnica
NIP: 7561966152
 

 

PDFWYKAZ NUMERÓW POKOI I TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W LEŚNICY.pdf

tel / fax
+ 48 77 461 52 81 - centrala
+ 48 77 461 53 42 - centrala
+ 48 77 461 53 08 - centrala
+ 48 77 461 53 90 - centrala

+ 48 77 463 98 50 - Ref. Organizacji
+ 48 77 463 98 51 - Ref. Finansowo-Budżetowy - księgowość
+ 48 77 463 98 52 - Ref. Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności
+ 48 77 463 98 53 - Ref. Finansowo-Budżetowy - podatki
+ 48 77 463 98 54 - Urząd Stanu Cywilnego
+ 48 77 463 98 55 - Ref. Rolnictwa,Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami
+ 48 77 463 98 56 - Ref. Inwestycji i Gosp. Przestrzennej
+ 48 77 463 98 57 - Ref. Infrastruktury Komunalnej
+ 48 77 463 98 58 - Stanowisko Pracy ds. Kultury
+ 48 77 463 98 59 - Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych

PDFWYKAZ NUMERÓW POKOI I TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W LEŚNICY.pdf
 

OBSŁUGA KORESPONDENCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - ePUAP

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /6s64qo8lne/SkrytkaESP


Gmina Leśnica
NIP: 7561966152
REGON 531413337

Nr rachunku bankowego BS Leśnica 87 8907 0008 2001 0000 1313 0001 - r-ek bieżący
(podatki, opłata skarbowa, pozostałe opłaty lokalne, niepodatkowe należności budżetowe) 

Nr rachunku bankowego BS Leśnica 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 - r-ek sum depozytowych
(wadia, kaucje gwarancyjne na zabezpieczenie robót budowlanych, opłaty za udostępnienie danych osobowych) 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek        9.00 - 17.00
wtorek - piątek     7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy w urzędzie:
poniedziałek        9.00 - 12.00 i 13.00 - 16.30
wtorek - piątek     8.00 - 12.00 i 13.00 - 14.30

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA