Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Rada Miejska w Leśnicy


 


Przewodniczacy
Ryszard Froń
KWW Mniejszość Niemiecka


Wiceprzewodniczący
Rudolf Gajda
KWW Mniejszość Niemiecka


Wiceprzewodniczący
Teodor Wyschka
KWW Mniejszość Niemiecka


Radny
Wiktor Barteczko
KWW Mniejszość Niemiecka


Radny
Ryszard Golly
KWW Ryszarda Golly


Radna
Teresa Kwoczała
KWW Mniejszość Niemiecka


Radny
Marek Nowak
KWW Mniejszość Niemiecka


Radny
Zygmunt Pakosz
KWW Mniejszość Niemiecka


Radny
Krzysztof Piechota
KWW Mniejszość Niemiecka


Radny
Krzysztof Pospieschczyk
KWW Mniejszość Niemiecka


Radny
Roland Reguła
KWW Mniejszość Niemiecka


Radna
Maria Reinert 
KWW Mniejszość Niemiecka


Radny
Tomasz Sitnik
KWW Tomasza Sitnika


Radna
Beata Socha
KWW Mniejszość Niemiecka


Radny
Krzysztof Walusz
KWW Mniejszość Niemiecka

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA