Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

KRUS -informacje w 2019 r.


Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich przesyła w załączeniu następujące informacje:

DOCpodsumowanie 2.doc
JPEGP1000154.jpeg
JPEGP1000126.jpeg
DOCXMatki 4+ za ukryte dochody zapłacą odsetki.docx
DOCXUbezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących.docx
DOCXJednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej.docx
PDFpismo Pani Prezes wakacje 2019.pdf
DOCXplakat kolonia 2019.docx - są jeszcze wolne miejsca na wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci. Wnioski należy złożyć jak najszybciej (do 2 dni).
DOCKRUS zaleca większą ostrożność w nowym sezonie na kleszcze.doc
DOCXPoświadczenie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych.docx
DOCXUbezpieczenie Społeczne Rolników.docx
DOCXZasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.docx
DOCXProgram Mama 4 Plus.docx
DOCXWeryfikacja rent rodzinnych.docx
DOCXJUŻ WKRÓTCE nowa edycja konkursów BGR I plastycznego.docx
DOCXWykorzystanie limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.docx
DOCXArtykuł dot. świadczeń.docx
DOCXSkładki na ubezpieczenie społeczne rolników.docx
JPEG18.12.2018 Przedstawiciele opolskich Oddziałów wraz z Panią Wicewojewodą.jpeg
JPEG18.12.2018 Przedstawiciele opolskich Oddziałów wraz z Panią Wicewojewodą 3.jpeg
JPEG18.12.2018 Przedstawiciele opolskich Oddziałów wraz z Panią Wicewojewodą 2.jpeg
DOCX18.12.2018 OPOLSKIE ODDZIAŁY KRUS, OODR, ARiMR ORAZ KOWR PODPISAŁY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY.docx
PDFApel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA