Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

Nieodpłatna pomoc prawna


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

OPIS USŁUGI:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel.: 77 440 17 97;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ;
 • osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – pokój 201 ( II piętro).

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Gminy Leśnica jest udzielana w lokalu znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy  przy ul. 1 Maja 9  we wtorki w godzinach 14:00 – 18:00.

Pełna informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej mediacji  znajduje się na stronie: 
 

http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.htm

 

 • 01-04-2020 12:29

  Informacja Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

  Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich informuję,
  iż od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek)  do odwołania dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego będzie możliwy wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, email, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.)

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA