Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

Nieodpłatna pomoc prawna


Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego / nieodpłatnej mediacji
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.

 

W 2020 roku w Powiecie Strzeleckim  będą funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić:

  • telefonicznie pod numerem tel.: 77 440 17 97;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ;
  • osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – pokój 201 ( II piętro).

Harmonogram:
Karta informacyjna - Nieodpłatna Pomoc Prawna.pdf
Karta informacyjna - Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie.pdf
Karta informacyjna - Nieodpłatna Mediacja.pdf
Karta informacyjna - Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.pdf
Harmonogram na 2020 rok z podziałem na dni.pdf


Załączone dokumenty:
Oświadczenie.pdf
Klauzula RODO - dla petentów.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA