Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

URZĄD NA PIATKĘ Z PLUSEM


 rozmiar: 2,45 KB pobrań: 0 data: 2012-06-14 08:20:14
 

Urząd Miejski w Leśnicy

ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica
tel. 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42

e-mail:

Więcej informacji na stronie internetowej: "Urząd na piątkę z plusem"
 

ZAPRASZAMY

 

 Kapitał ludzki.jpeg

Projekt realizowany w ramach Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA