Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, iż w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja na temat realizacji zadania w zakresie dotyczącym unieszkodliwiania wyrobów azbestowych na terenie gminy Leśnica.
  2. Stanowisko komisji na temat projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolna.
  3. Stanowisko komisji na temat projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Raszowa.
  4. Sprawy bieżące.

 

 

 

              Przewodniczący Komisji

      Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

        /-/ Rudolf Gajda

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA