Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, iż w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Analiza budżetu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy, w tym koszty eksploatacji Kąpieliska Miejskiego w Leśnicy.
  2. Działania promocyjne Gminy w 2019 roku.
  3. Działania inwestycyjne i remontowe dróg gminnych.
  4. Sprawy bieżące.

 

 Przewodniczący Komisji

 Finansowo-Gospodarczej

 

      /-/ Ryszard Froń

 

 

 

              

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA