Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Černošice


Gmina Leśnica współpracuje również z miastem czeskim Černošice. układ partnerski podpisany został 10 maja 1997 r. podczas wizyty delegacji polskiej w Czechach. Celem zawarcia układu było umożliwienie bliższego wzajemnego poznania tradycji, kultur i historii oraz osiągnięć i problemów naszych miast i narodów.
cernosice.jpeg
Černošice to miasto położone niedaleko Pragi, na brzegu rzeki Berounky. Jest to miasto o bogatej historii, a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z XII w., natomiast najstarszy kościół zbudowany został w XIV w. Jest to miasto o wielkości 10,5 km2 i liczy 4.800 mieszkańców. W mieście jest jedna szkoła podstawowa i trzy przedszkola oraz szkoła muzyczna. Na uwagę zasługuje fakt, że bardzo popularne jest uprawianie różnego rodzaju sportów, co ułatwia dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa min. zadaszona hala hokejowa ze sztucznym lodowiskiem, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej itp.
Černošice jest miastem kameralnym. Większość mieszkańców pracuje w Pradze, a jedynie 20% zatrudnionych jest w samym mieście, mimo to ma najniższą liczbę bezrobotnych w kraju.
Więcej informacji uzyskać można pod adresem: www.mestocernosice.cz

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA